Motto:
"Oamenii se pot indoi de ceea ce spui, dar vor crede ceea ce faci" - Autor necunoscut

Termeni si conditii

Termeni si conditii de utilizare

Prezentul document prin continutul sau pune la dispozitia tertilor utilizatori Regulamentul privind termenii si conditiile de utilizare a paginii web www.cleaning-off.ro.

Pagina web www.cleaning-off.ro este proprietatea SC Criss Cleaning Off Services SRL.

Utilizarea paginii, prin logare, accesarea, serviciilor societatii informationale, puse la dispozitia tertilor constituie un acord implicit de respectare a termenilor si conditiilor enuntate in cuprinsul documentului cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta.

I. Accesul

Accesarea serviciului se va face folosind pagina web www.cleaning-off.ro Termenul de User se refera la un utilizator inregistrat al Serviciului. Un utilizator inregistrat este definit ca o persoana care a indeplinit cu succes toate cerintele procesului de inregistrare.

II. Drepturi de proprietate intelectuala

Prin drepturi de proprietate intelectuala se intelege, in mod expres, drepturile de autor si conexe, Legea 8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, drepturile decurgand din marca, Legea 84/1998 cu completarile si modificarile ulterioare, precum si tratatele si conventiile internationale din domeniu la care Romania este parte.

Drepturile de autor asupra tuturor materialelor de presa existente pe site apartin publicatiilor listate, iar proprietarul paginii a obtinut acordul expres, in scris, de la fiecare titular de drepturi de autor pentru punerea acestora la dispozitia publicului numai pe pagina www.cleaning-off.ro.

Continutul paginii www.cleaning-off.ro este protejat prin Legea 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe cu completarile si modificarile ulterioare.

Este interzisa extragerea si/sau reutilizarea materialelor de presa postate (cu exceptia utilizarii legitime a unor parti nesubstantiale ale bazei de date) precum si orice utilizare a oricarui material privit individual, in integralitatea sa, in cadrul unor activitati care genereaza direct sau indirect avantaje economice sau comerciale sau in cadrul oricaror activitati care depasesc utilizarea personala sau in cercul normal al unei familii. Prin utilizare legitima se intelege autorizare.

Este interzisa crearea de legaturi intre aceasta pagina web si alte pagini sau invers. Daca totusi acesta situatie se produce SC Criss Cleaning Off Services SRL si titularii drepturilor de autor, de la care aceasta a obtinut consimtamntul de punere la dispozitia publicului, nu isi asuma responsabiliatea pentru erorile de continut ale materialelor si fotografiile care le insotesc care au fost preluate pe alte pagini web fara obtinerea consimtamantului scris, anterioar preluarii.

Pentru toate situatiile de incalcare a drepturilor SC Criss Cleaning Off Services SRL si ale titularilor drepturilor de autor asupra materialelor de presa acestia, impreuna sau separat, isi rezerva dreptul de a solicita sanctionarea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, conform legislatiei in vigoare.

Proprietarul paginii isi rezerva dreptul de a impiedica, prin utilizarea oricaror mijloace legale de protectie, utilizarea accesului in scopuri ilegale.

SC Criss Cleaning Off Services SRL isi rezerva dreptul de a solicita sanctionarea tertilor care au actionat/ actioneaza in scopul alterarii, deteriorarii sau distrugerii paginii web www.cleaning-off.ro a continutului sau sau securitatii acesteia.

III. Reguli procedural-operationale si de securitate

A. B. Sunt interzise: - efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica, folosind orice date procurate in mod direct sau indirect de pe pagina web www.cleaning-off.ro; - modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice ori restrictionarea accesului la aceste date; - transferul neautorizat de date; - perturbarea functionarii pagii web

www.cleaning-off.ro prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice postate sau prin restrictionarea accesului la aceste date; - introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice ori restrictionarea, accesului la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice; - modificarea sau stergerea de date informatice, prin restrictionarea accesului la aceste date ori prin impiedicarea in orice mod a functionarii paginii web www.cleaning-off.ro, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul.

IV. Disponibiliatea serviciului

SC Criss Cleaning Off Services SRL isi rezerva dreptul de a modifica structura paginii in orice moment sau la orice interval de timp sau de a intrerupe temporar sau permanent, partial sau in totalitate serviciile puse la dispozitia publicului prin intermediul acestei pagini fara notificare prealabila.

V. Exonerarea si limitarea raspunderii

Acesarea si utilizarea paginii web www.cleaning-off.ro se face pe proprie raspundere iar utilizarea oricarei informatii, in orice scop de natura a produce efecte juridice sau avantaje/castiguri economice sau comerciale, nu angajeaza raspunderea juridica, de orice fel, a SC Criss Cleaning Off Services SRL. Orice deteriorare/ distrugerea a sistemelor informatice apartinand beneficiarilor serviciilor paginii nu va putea fi imputata proprietarului paginii indiferent de situatie.

Orice furnizare de date cu caracter personal prin utilizarea link-urilor apartinand titularilor dreptului de autor asupra materialelor de presa nu se afla sub controlul SC Criss Cleaning Off Services SRL si aceasta nu isi asuma raspunderea pentru eventuale utilizarii neconforme, cu dispozitiile legale in vigoare, ale acestor date.

Pe pagina web www.cleaning-off.ro pot fi puse la dispozitia publicului spoturi sau bannere publicitare care fac legatura cu pagini web apartinand unor terte entitati fizice sau juridice. Informatiile de orice fel, incluzand informatiile cu caracter personal, furnizate unor astfel de pagini nu intra sub controlul sau autoritatea SC Criss Cleaning Off Services SRL iar utilizarea acestora, inclusiv publicarea lor, nu atrage raspunderea proprietarului www.cleaning-off.ro

SC Criss Cleaning Off Services SRL nu ofera nici o garantie asupra urmatoarelor aspecte: - informatiile puse la dispozitie vor indeplini cerintele si standardele Dvs. sau ca serviciile/produsele/materiale etc. procurate/ obtinute de la de la terti prin intermediul paginii vor indeplinii cerintele Dvs; - serviciile vor fi neintrerupte, sigure si fara erori 24h/24h.

VII. Confidentialitate

Informatiile cu caracter personal comunicate in cursul utilizarii exclusive a paginii gestionate exclusiv de SC Criss Cleaning Off Services SRL pentru a putea utiliza unele servicii sunt supuse regimului Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

VIII. Drepturi rezervate

SC Criss Cleaning Off Services SRL isi rezerva dreptul de a modifica si completa aceste reguli in orice moment. Orice modificare sau completare va produce efecte din momentul postarii ei pe site.

IX. Notificari

In masura in care utilizatorii considera ca orice material pus la dispoztie prin intermediul site-ului incalca drepturile de autor/conexe, drepturile la marca sau orice alte drepturi semnalarea situatiei se va face la adresa de email office@cleaning-off.ro

 

 

Noutăţi / Evenimente
06.11.2010 CLEANING SHOW ROMEXPO Targ de servicii de curatenie si echipamente profesionale pentru curatenie continuare
27.10.2010 BIROUL DE PRESA continuare

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)